Sla een spijker in mijn hart Roemeense Roma na de revolutie Literaire  non-fictie, 1e druk Uitgeverij Balans 2006, 2e druk 2007 Met Roemenië als nieuwe lidstaat van de Europese Unie, zijn er twee miljoen Roemeense Roma binnen onze grenzen gekomen. Allerlei officiële rapporten verschenen over hun situatie, maar Mariët Meester schetst hun leven van binnenuit, met een grote persoonlijke betrokkenheid. Kort na de val van dictator Ceauşescu in december 1989 reisde ze voor het eerst naar Roemenië. Ze publiceerde er het bewogen De stilte voor het vuur over. Midden jaren negentig, maar ook in 2004 en 2005, keerde ze terug. In dit nieuwe boek brengt Mariët Meester haar ervaringen van vijftien jaar samen. Het resultaat is een uniek, indringend en genuanceerd portret van een rijk geschakeerde gemeenschap - mensen voor wie het eenzijdige stereotype ‘zigeuner’ hopeloos tekortschiet.
Nieuws Mariët Meester schreef een uitgebreid verhaal voor het fotoboek What David Sees / Wat David ziet. Dit boek, dat in mei 2015 verscheen, is het resultaat van een samenwerkingsproject van haar man Jaap de Ruig met de Roemeense blikslager David Vasile, en kan worden gelezen als een vervolg op Sla een spijker in mijn hart. Het boek is voor €19,95 te bestellen via info@marietmeester.nl. Geen verzendkosten. Krant Het Parool, 22 april 2006 Dagblad van het Noorden, 19 mei 2006 Internet www.literatuurplein.nl, 30 juni 2006 Vertaald Een beschrijving van het boek in het Engels Fragment in het Italiaans: Piantami un chiodo nel cuore - I Rom Rumeni dopo la rivoluzione Uit recensies: (...) Het boek dat Meester schreef is levendig, speels, gepassioneerd. Herman Veenhof in Het Nederlands Dagblad (...) Sla een spijker in mijn hart is gedetailleerd observerend en met gevoel voor het absurde geschreven. Annemiek Neefjes op Literatuurplein.nl (...) Gebleven zijn Meesters grote betrokkenheid bij de mensen over wie zij schrijft, haar oog voor details en de onverbloemde letterlijke weergave daarvan. Verhulling is een techniek waarvan zij zich niet bedient. (...) In de huidige vorm fungeert het (boek) als tegenwicht voor al die rapporten waarin ‘de Roma’ een abstractie blijven, voor alle negatieve én positieve generalisaties. (...) 'De zigeuners' bestaan niet, wel een reeks culturen en subculturen, vol individuen met kwaliteiten en zwakheden. Olaf Tempelman in de Volkskrant (...) Mariët schetst op een zeer eerlijke manier hun leven van binnenuit. Wie dit boek leest, leert veel over het voor ons nog grotendeels onbekende land. Heleen Spanjaard in Margriet (...) Mariët Meester heeft niet de ambitie om een sociologisch onderzoek te doen naar de Roma-problematiek, maar eerder om de situaties waarin ze belandt te schetsen en de mensen die ze leert kennen te portretteren. Het levert boeiend en regelmatig schrijnend proza op (...) Kern in het hele verslag van de auteur blijft dat het binnen Europa niet aanvaardbaar is dat een hele sociale (of etnische) groep in feite buiten de maatschappij leeft (of wordt gehouden), waardoor de Roma nauwelijks de kans hebben hun leven en dat van hun kinderen te verbeteren (...) Het boeiende, goed geschreven boek van Mariët Meester geeft niet alleen een beeld van de situatie van de Roemeense Roma, maar laat ook zien hoe het land zelf in het anderhalve decennium sinds de val van het communistische regime is veranderd. Daarmee levert het een belangrijke bijdrage aan onze algemene kennis van Roemenië en van zijn Roma-minderheid. Jan Willem Bos, Roemenië Bulletin, juni 2006 (...) Al met al is Sla een spijker in mijn hart een zeer betrokken boek over mensen die aan de uiterste rafelrand van onze Europese beschaving leven. Betrokken, liefdevol, maar ook kritisch en genuanceerd. Een bijzonder boek. Holly Moors in Moorsmagazine (...) Meester vertelt hun wedervaren in geuren en kleuren. Ze brengt niet alleen het ‘romantische’ plaatje, maar heeft ook oog voor misbruiken en steekt daarbij haar eigen frustratie en teleurstelling niet onder stoelen of banken. (...) ‘Sla een spijker in mijn hart’ biedt een eerlijke kijk op de Roma, die niet geheel slecht en niet geheel goed zijn en vooral niet over één kam te scheren vallen. Metro (Vlaanderen) Kippenvelboek. Akelig eerlijk boek over de situatie waarin Roemeense Roma verkeren en waarin de auteur ondanks groot mededogen er niet aan ontkomt ettelijke vooroordelen te bevestigen. VPRO Gids (...) Ze vertelt meesterlijk. Herman den Dulk in Roemenië Magazine (...) Een brede en veelzijdige kijk op de ontwikkeling van de Romagemeenschap in het postcommunistische Roemenië. (...) Meester verzet zich daarbij resoluut tegen de stereotiepe term zigeuner en zet de culturele, sociale en professionele diversiteit die de Romagemeenschap kenmerkt, nadrukkelijk in de verf. (...) Soms reiken de spreekwoordelijke spijkers die haar Romavrienden in haar hart slaan, zo diep dat ze zelf heel wat moeite ondervindt om de door haarzelf zo verfoeide veralgemeningsreflex te onderdrukken. Kris Van Heuckelom in De leeswolf (...) Erg aangrijpend boek. Catherine Vuylsteke in De Morgen (...) Wat ze aantrof tartte elk voorstellingsvermogen. De omstandigheden waaronder de Roma leefden waren zo extreem, dat Meester het ongepast vond haar aantekeningen voor fictie te gebruiken. Ze koos voor een documentaire aanpak. In (...) Sla een spijker in mijn hart beschrijft Meester op een indringende en meeslepende manier haar ervaringen. Truska Bast in KRO-Magazine

MARIËT MEESTER

Sla een spijker in mijn hart Roemeense Roma na de revolutie Literaire  non-fictie, 1e druk Uitgeverij Balans 2006, 2e druk 2007
Met Roemenië als nieuwe lidstaat van de Europese Unie, zijn er twee miljoen Roemeense Roma binnen onze grenzen gekomen. Allerlei officiële rapporten verschenen over hun situatie, maar Mariët Meester schetst hun leven van binnenuit, met een grote persoonlijke betrokkenheid. Kort na de val van dictator Ceauşescu in december 1989 reisde ze voor het eerst naar Roemenië. Ze publiceerde er het bewogen De stilte voor het vuur over. Midden jaren negentig, maar ook in 2004 en 2005, keerde ze terug. In dit nieuwe boek brengt Mariët Meester haar ervaringen van vijftien jaar samen. Het resultaat is een uniek, indringend en genuanceerd portret van een rijk geschakeerde gemeenschap - mensen voor wie het eenzijdige stereotype ‘zigeuner’ hopeloos tekortschiet. Mariët Meester schreef een uitgebreid verhaal voor het fotoboek What David Sees / Wat David ziet. Dit boek, dat in mei 2015 verscheen, is het resultaat van een samenwerkingsproject van haar man Jaap de Ruig met de Roemeense blikslager David Vasile, en kan worden gelezen als een vervolg op Sla een spijker in mijn hart. Het boek is voor €19,95 te bestellen via info@marietmeester.nl. Geen verzendkosten. Krant Het Parool, 22 april 2006 Dagblad van het Noorden, 19 mei 2006 Internet www.literatuurplein.nl, 30 juni 2006 Vertaald Een beschrijving van het boek in het Engels Fragment in het Italiaans: Piantami un chiodo nel cuore - I Rom Rumeni dopo la rivoluzione Uit recensies: (...) Het boek dat Meester schreef is levendig, speels, gepassioneerd. Herman Veenhof in Het Nederlands Dagblad (...) Sla een spijker in mijn hart is gedetailleerd observerend en met gevoel voor het absurde geschreven. Annemiek Neefjes op Literatuurplein.nl (...) Gebleven zijn Meesters grote betrokkenheid bij de mensen over wie zij schrijft, haar oog voor details en de onverbloemde letterlijke weergave daarvan. Verhulling is een techniek waarvan zij zich niet bedient. (...) In de huidige vorm fungeert het (boek) als tegenwicht voor al die rapporten waarin ‘de Roma’ een abstractie blijven, voor alle negatieve én positieve generalisaties. (...) 'De zigeuners' bestaan niet, wel een reeks culturen en subculturen, vol individuen met kwaliteiten en zwakheden. Olaf Tempelman in de Volkskrant (...) Mariët schetst op een zeer eerlijke manier hun leven van binnenuit. Wie dit boek leest, leert veel over het voor ons nog grotendeels onbekende land. Heleen Spanjaard in Margriet (...) Mariët Meester heeft niet de ambitie om een sociologisch onderzoek te doen naar de Roma-problematiek, maar eerder om de situaties waarin ze belandt te schetsen en de mensen die ze leert kennen te portretteren. Het levert boeiend en regelmatig schrijnend proza op (...) Kern in het hele verslag van de auteur blijft dat het binnen Europa niet aanvaardbaar is dat een hele sociale (of etnische) groep in feite buiten de maatschappij leeft (of wordt gehouden), waardoor de Roma nauwelijks de kans hebben hun leven en dat van hun kinderen te verbeteren (...) Het boeiende, goed geschreven boek van Mariët Meester geeft niet alleen een beeld van de situatie van de Roemeense Roma, maar laat ook zien hoe het land zelf in het anderhalve decennium sinds de val van het communistische regime is veranderd. Daarmee levert het een belangrijke bijdrage aan onze algemene kennis van Roemenië en van zijn Roma-minderheid. Jan Willem Bos, Roemenië Bulletin, juni 2006 (...) Al met al is Sla een spijker in mijn hart een zeer betrokken boek over mensen die aan de uiterste rafelrand van onze Europese beschaving leven. Betrokken, liefdevol, maar ook kritisch en genuanceerd. Een bijzonder boek. Holly Moors in Moorsmagazine (...) Meester vertelt hun wedervaren in geuren en kleuren. Ze brengt niet alleen het ‘romantische’ plaatje, maar heeft ook oog voor misbruiken en steekt daarbij haar eigen frustratie en teleurstelling niet onder stoelen of banken. (...) ‘Sla een spijker in mijn hart’ biedt een eerlijke kijk op de Roma, die niet geheel slecht en niet geheel goed zijn en vooral niet over één kam te scheren vallen. Metro (Vlaanderen) Kippenvelboek. Akelig eerlijk boek over de situatie waarin Roemeense Roma verkeren en waarin de auteur ondanks groot mededogen er niet aan ontkomt ettelijke vooroordelen te bevestigen. VPRO Gids (...) Ze vertelt meesterlijk. Herman den Dulk in Roemenië Magazine (...) Een brede en veelzijdige kijk op de ontwikkeling van de Romagemeenschap in het postcommunistische Roemenië. (...) Meester verzet zich daarbij resoluut tegen de stereotiepe term zigeuner en zet de culturele, sociale en professionele diversiteit die de Romagemeenschap kenmerkt, nadrukkelijk in de verf. (...) Soms reiken de spreekwoordelijke spijkers die haar Romavrienden in haar hart slaan, zo diep dat ze zelf heel wat moeite ondervindt om de door haarzelf zo verfoeide veralgemeningsreflex te onderdrukken. Kris Van Heuckelom in De leeswolf (...) Erg aangrijpend boek. Catherine Vuylsteke in De Morgen (...) Wat ze aantrof tartte elk voorstellingsvermogen. De omstandigheden waaronder de Roma leefden waren zo extreem, dat Meester het ongepast vond haar aantekeningen voor fictie te gebruiken. Ze koos voor een documentaire aanpak. In (...) Sla een spijker in mijn hart beschrijft Meester op een indringende en meeslepende manier haar ervaringen. Truska Bast in KRO-Magazine