Een jonge vrouw trekt zich terug op een terp in het Nederlandse polderlandschap. Als de terp door een overstroming geïsoleerd raakt van de buitenwereld, is ze plotseling aangewezen op de andere bewoners. In een eigentijdse variant van de zondvloedmythe schrijft Mariët Meester met onderkoelde humor over de menselijke drang om te overleven. Er ontvouwt zich een grimmig, maar ontroerend verhaal, waarin de lotgenoten langzaamaan niet meer zonder elkaar kunnen. ISBN 9789083108407 - 270 pag. Prijs € 21,90 Alle 250 exemplaren van de nieuwe uitgave zijn genummerd en gesigneerd, met voorin een handmatig ingekleurd tekeningetje. Klik hier om de roman zonder verzendkosten te bestellen. Engels fragment door Stacey Knecht. Duits fragment door Birgit Erdmann. Een fragment in het Spaans door Goedele de Sterck.
Uit recensies: Zoals het bijbelse zondvloedverhaal tot doel had de mens op zijn kleinheid en kwetsbaarheid te wijzen, zo verwoordt Mariët Meester in De overstroming de dilemma's van de hedendaagse mens: hoe overleven in een bedreigde omgeving. (...) Aan de oppervlakte is dit een meeslepend verzonnen verhaal. Maar wat het spreekwoord zegt over stille waters is hier zeker van toepassing en eenmaal voorbij de oppervlakte onthult De overstroming behoorlijk wat verrassende aspecten van de mens. Gaandeweg ontvouwt zich zo een prachtige symbolische vertelling over trots en afhankelijkheid, over autonomie en overgave. Het is alsof het water na lang aarzelen alle schroom wegwast en het ongebruikelijke van de hele situatie leidt ook tot een vreemdsoortige seksuele constellatie. (...) De grootste kracht schuilt daarbij ongetwijfeld in de meesterlijke, bedrieglijk realistische stijl. Linde Roels in De leeswolf Mariët Meester schreef een vermakelijke met veel spanningsboogjes gecomponeerde variant op wat de televisie doet met dit motief in de overlevingsshow Expeditie Robinson of in Temptation Island. Maar dan anders. Leuker. Spannender. Amusanter. Dodelijker. Huiveringwekkender. Koen Eykhout in De Limburger Met veel tragikomisch vernuft geschreven. Janet Luis in Opzij Mariët Meester schept er duidelijk plezier in zich te identificeren met de ik- figuur. (...) De personages tasten elkaar af, moeten zich noodgedwongen met elkaar verzoenen en zich organiseren. (...) En verbazend genoeg blijkt het kleine utopia te functioneren. Karel Osstyn in De Standaard Mariët Meester vertelt dit verhaal met vaart en humor. De personen om wie het draait zijn raak neergezet. Echt een boek om in één ruk uit te lezen! Leestafel bibliotheek Arnhem Door de spanning tussen de bewoners en hun gevecht om te overleven en - niet het minst - door de vaardige pen van Mariët Meester, lees je het in één adem uit. Libelle, België Meester toont met De overstroming haar meesterschap. Huiveringwekkend, maar ook heel mooi. Midi. Mariët Meester plaatst haar roman midden in onze samenleving. Haar boodschap (...) is optimistisch: als het er werkelijk op aankomt, kunnen mensen veranderen, zitten zij, net als wilgentakken, vol onvermoed nieuw leven. Wim Vogel in Haarlems Dagblad Het is een roman die je meesleept, al weet je dat het voor het grootste deel een verzonnen verhaal is. De overtuigingskracht is groot. En het verhaal werkt naderhand nog een behoorlijke tijd door in je hoofd. ‘Zou ik het anders doen? Hoe zou ik zelf onder zulke omstandigheden reageren?' Als een schrijver je met zulke vragen achterlaat, heeft hij een knap stukje werk verricht. Al met al een mooi, optimistisch boek, en dat kunnen we in deze tijden ook wel gebruiken... Holly Moors in www.moorsmagazine.com   Prachtig boek, mooi verteld, mooi en goed leesbaar taalgebruik. Recensie op www.literairnederland.nl Mariët Meester beschrijft op subtiele wijze de onderlinge verhoudingen en geeft een verrassende wending aan het verhaal. (...) Van harte aanbevolen. Annelize Roosjen op www.hetgaljoen.com Het blijft merkwaardig dat De overstroming van Mariët Meester in 2004 over het hoofd werd gezien bij de verdeling van de literaire prijzen. Zelfs een nominatie zat er niet in - en dat terwijl haar lichtvoetige Zondvloedvertelling een van de weinige lichtpunten was in een mager boekenjaar. Joep van Ruiten in Dagblad van het Noorden (4 nov. 2005) Scherpe observaties van mens en natuur in een onnatuurlijke situatie, nuchter verteld met een broeierige ondertoon. Een verhaal met een mythische lading, over de strijdbaarheid van de mens, de strijd om te overleven, de strijd voor het menselijk fatsoen. (...) Het is gewoon verdomd goede literatuur. Weblog Peter Kleiweg Boekverslag Kees van der Pol, docent Nederlands. Interview Kirsten Greveling interviewt Mariët Meester over De overstroming.
De overstroming roman 2e druk, 2020, Uitgeverij Caprae 1e druk, 2003, Uitg. Meulenhoff

MARIËT MEESTER

De overstroming - Mariët Meester - 2020 - 2e druk
Een jonge vrouw trekt zich terug op een terp in het Nederlandse polder landschap. Als de terp door een over stro ming geïsoleerd raakt van de buitenwereld, is ze plotseling aange wezen op de andere bewoners. In een eigentijdse variant van de zondvloed mythe schrijft Mariët Meester met onderkoelde humor over de menselijke drang om te overleven. Er ontvouwt zich een grimmig, maar ontroerend verhaal, waarin de lotgenoten lang zaamaan niet meer zonder elkaar kunnen. Alle 250 exemplaren van de nieuwe uitgave zijn genummerd en gesig neerd, met voorin een handmatig ingekleurd tekeningetje. Klik hier om de roman zonder verzendkosten te bestellen. Engels fragment door Stacey Knecht. Duits fragment door Birgit Erdmann. Spaans fragment: Goedele de Sterck. Uit recensies: Zoals het bijbelse zondvloedverhaal tot doel had de mens op zijn kleinheid en kwetsbaarheid te wijzen, zo verwoordt Mariët Meester in De overstroming de dilemma's van de hedendaagse mens: hoe overleven in een bedreigde omgeving. (...) Aan de oppervlakte is dit een meeslepend verzonnen verhaal. Maar wat het spreekwoord zegt over stille waters is hier zeker van toepassing en eenmaal voorbij de oppervlakte onthult De overstroming behoorlijk wat verrassende aspecten van de mens. Gaandeweg ontvouwt zich zo een prachtige symbolische vertelling over trots en afhankelijkheid, over auto nomie en overgave. Het is alsof het water na lang aarzelen alle schroom wegwast en het ongebruikelijke van de hele situatie leidt ook tot een vreemd soortige seksuele constellatie. (...) De grootste kracht schuilt daarbij onge twijfeld in de meesterlijke, bedrieglijk realistische stijl. Linde Roels in De leeswolf Mariët Meester schreef een verma kelijke met veel spannings boogjes gecomponeerde variant op wat de televisie doet met dit motief in de overlevingsshow Expeditie Robinson of in Temptation Island. Maar dan anders. Leuker. Spannender. Amusanter. Dode - lijker. Huiveringwekkender. Koen Eykhout in De Limburger Met veel tragikomisch vernuft ge schreven. Janet Luis in Opzij Mariët Meester schept er duidelijk plezier in zich te identificeren met de ik-figuur. (...) De personages tasten elkaar af, moeten zich noodgedwongen met elkaar verzoenen en zich organi seren. (...) En verbazend genoeg blijkt het kleine utopia te functioneren. Karel Osstyn in De Standaard Mariët Meester vertelt dit verhaal met vaart en humor. De personen om wie het draait zijn raak neergezet. Echt een boek om in één ruk uit te lezen! Leestafel bibliotheek Arnhem Door de spanning tussen de bewo ners en hun gevecht om te overleven en - niet het minst - door de vaardige pen van Mariët Meester, lees je het in één adem uit. Libelle, België Meester toont met De overstroming haar meesterschap. Huiveringwekkend, maar ook heel mooi. Midi. Mariët Meester plaatst haar roman midden in onze samenleving. Haar boodschap (...) is optimistisch: als het er werkelijk op aankomt, kunnen mensen veranderen, zitten zij, net als wilgen - takken, vol onvermoed nieuw leven. Wim Vogel in Haarlems Dagblad Het is een roman die je meesleept, al weet je dat het voor het grootste deel een verzonnen verhaal is. De overtui - gingskracht is groot. En het verhaal werkt naderhand nog een behoorlijke tijd door in je hoofd. ‘Zou ik het anders doen? Hoe zou ik zelf onder zulke omstandigheden reageren?' Als een schrijver je met zulke vragen achterlaat, heeft hij een knap stukje werk verricht. Al met al een mooi, optimistisch boek, en dat kunnen we in deze tijden ook wel gebruiken... Holly Moors in www.moorsmagazine.com   Prachtig boek, mooi verteld, mooi en goed leesbaar taalgebruik. Recensie op www.literairnederland.nl Mariët Meester beschrijft op subtiele wijze de onderlinge verhoudingen en geeft een verrassende wending aan het verhaal. (...) Van harte aanbevolen. Annelize Roosjen op www.hetgaljoen.com Het blijft merkwaardig dat De over - stroming van Mariët Meester in 2004 over het hoofd werd gezien bij de verdeling van de literaire prijzen. Zelfs een nominatie zat er niet in - en dat terwijl haar lichtvoetige Zondvloed vertelling een van de weinige lichtpunten was in een mager boeken jaar. Joep van Ruiten in Dagblad van het Noorden (4 nov. 2005) Scherpe observaties van mens en natuur in een onnatuurlijke situatie, nuchter verteld met een broeierige ondertoon. Een verhaal met een mythische lading, over de strijdbaar heid van de mens, de strijd om te overleven, de strijd voor het menselijk fatsoen. (...) Het is gewoon verdomd goede literatuur. Weblog Peter Kleiweg Boekverslag Kees van der Pol, docent Nederlands. Interview Kirsten Greveling interviewt Mariët Meester over De overstroming.
De overstroming roman Uitgeverij Meulenhoff. 1e druk 2003, Uitgeverij Caprae, 2e druk 2020 ISBN 9789083108407